Zgjidhni cilës kategori i përket figura (DISTANCA)?

Zgjidhni cilës kategori i përket figura (ANTIBAKTERIAL)?

Zgjidhni cilës kategori i përket figura (KOLLA)?

Zgjidhni cilës kategori i përket figura (MASKA)?

Zgjidhni cilës kategori i përket figura (TEMPERATURA)?

Zgjidhni cilës kategori i përket figura (TESHTIMA)?

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni