Luaj duke mësuar mbi Shëndetin Mendor

Koronavirusi

Loja organizohet në disa nivele ku secili nivel përmban një kuic me pyetje të cilat vështirësohen me rritjen e nivelit. Ju duhet të keni kaluar nivelin paraardhës (mirë ose shumë mirë) për të kaluar në nivelin tjetër. Në përfundim të të gjitha niveleve ju do të fitoni njërën prej kupave të lojës.

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni