Cila prej tyre nuk është një rast natyral i ndotjes së ujërave?

Çfarë mund të vendosim në koshin jeshil?

Riciklimi i letrës ndihmon në ruajtjen e burimit natyror të quajtur:

Drita e diellit konsiderohet si:

Kur ne hedhim mbetjet në vendgroposje (landfill) procesi i asgjesimit ndodh?

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni